8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

666/2013
17.05.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 3 Haziran 2013 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih               :08 Haziran 2013 (Cumartesi)

Saat                :09.30-16.00

Yer                  :TTB Merkez Konseyi

                        GMK Bulv.Ş.Daniş Tunalıgil Sok.

                        No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

 

Gündem:

1- ASM lerde yaşanan şiddet olayları

2-Aile Hekimliği uzaktan eğitim sorunları ve kolda bir eğitim ekibi oluşturulması

3-Aile Hekimliği denetlemelerinde iller arasında farklılık gösteren sorunlar

4-Aşı soğuk zincir kırılmaları durumunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri