Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi

626/2013
10.05.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık hizmetinin sunumu sırasında hekimler olarak mesleki açıdan birçok tehlike ve riskle karşı karşıya kalmaktayız.

Çalışanlarla ilgili Anayasanın 49. Maddesi “Devlet çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alır” ve 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77’de “işveren işçiyi korumakla, işçinin sağlığı ve işin güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür” hükümleri mevcuttur.

Konuyla ilgili, gerek kurumlarda gerekse de hekimlerde farkındalık oluşturmak ve alanda yaşanan sorunları tespit ederek görünür hale getirmek için Özel Hekimlik Kolu’nun düzenlediği “Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık / Güvenlik Koşulları” ile ilgili ekte afişi de sunulan anket (www.ttb.org.tr/ohk ) hazırlanmıştır.

Çalışmanın üyelere duyurulması ve katılımın arttırılması yönünde katkılarınızı bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

alt