Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı

566/2013
26.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu ve İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından cezaevi hekimliği yapılanmasını tartışmak, bu alanda var olan sorun alanlarını tanımlamak ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla toplantı yapılacaktır.

İstanbul Tabip Odası'nda (Türkocağı Cad.No.19 Cağaloğlu-0-212-5140292) 12 Mayıs 2013 tarihinde “Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik” başlıklı ekte programını sunduğumuz bir çalıştay düzenlenecektir.

Halen cezaevlerinde çalışmakta olan hekimlerin yanı sıra meslek örgütümüzün çeşitli uzmanlık alanlarından hekimlerin de katılacağı, uluslararası uygulamaların değerlendirileceği çalıştaya katılımınız ve katkılarınızın değerli olduğunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri