17 Nisan teşekkürler

524/2013
18.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sevgili Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2013 günü ülke çapında G(ö)REVDE idik. Hepinizin sayesinde geniş katılımlı, gündem yaratan bir eylem oldu. Hastalarımızın, hasta yakınlarının eylem süresince hekimlere, sağlık çalışanlarına destekleri ortadaydı. Hastalarımızın aldıkları hizmete, sigorta prim borçlarına, katkı-katılım paylarına dair isyanları açıklıkla görüldü.

Sağlık alanında yaşanan şiddet üzerinden ülkemizde hekimlik ortamında gördüğümüz, çözüm üretmeye çalıştığımız, şiddetin artmasında pay sahibi olduğunu bildiğimiz uygulamaları tekrar gündeme getirme, tartışılmasını sağlama olanağı bulduk.

Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, daha iyi bir hekimlik ortamına birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle ulaşacağımız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri