2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi

G Ü N L Ü D Ü R  !

523/2013
18 / 04 /2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odanızın 01 Nisan 2012 – 31 Mart 2013 tarihleri arasındaki Gelir – Giderlerinin ayrıntılı tablosunun ve 2012 Bilançosu’nun Odanızın Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve tasdikli olarak en geç 15 Mayıs 2013 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Bayazıt İLHAN
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter