Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı

510/2013
16.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 02 Mayıs 2013 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Birtürk Özkavak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Bayazıt İlhan 
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

 

Tarih   :05 Mayıs 2013, Pazar

Yer      :Türk Tabipleri Birliği

Saat     :10:00-17:00                                                                         

Gündem : 

10:00-13:00

Açılış ve divan oluşumu

1- İllerde yaşananlar / Tabip Odaları Pratisyen Hekim Komisyonu sunumları

2-AHUZEM eğitimleri ile ilgili PHK değerlendirmesi ve öneriler

13:00-13.30  Yemek

13.30-17:00

3-Aile hekimlerinin vermekte olduğu raporlar konusunda değerlendirme

4- Kızamık salgını ve illerdeki süreç

5-18. Pratisyen Hekimlik Kongre Çalışmaları 

6-Öneriler