17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular

505/2013
15.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

17 Nisan 2013 Çarşamba yapacağımız G(ö)REV etkinliğimiz için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor, tabip odalarımız diğer sağlık çalışanlarının kurumlarıyla birlikte hummalı bir faaliyet içindeler. 17 Nisan 2013 hepimizin sayesinde Türkiye’de sağlık alanında yaşanan olumsuzlukların ve çözüm önerilerinin bir kez daha ortaya konup tartışıldığı gün olacak.

Türk Tabipleri Birliği web sayfamızda tabip odalarımızın 17 Nisan’a ilişkin duyurularına, basın açıklamalarına ve 17 Nisan günü yaptıkları eylem ve etkinliklere özel bir yer vermek istiyoruz. Bu süreçte yaptığınız açıklama, duyuru ve tüm diğer etkinlikleri görselleri ile birlikte [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.

17 Nisan eylemimizi en iyi şekilde başaracağımıza olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri