Risk Değerlendirmesi Formu

445/2013
03.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” ile çalışan istihdam eden işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Muayenehanelerinde tek başına çalışan meslektaşlarımızın böyle bir değerlendirme yapmalarına gerek yoktur. Ancak sekreter, hemşire, yardımcı personel gibi herhangi bir kişiyi çalıştıranların 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmaları gereklidir.

İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmasındaki temel amaç çalışanların sağlık ve güvenliklerine yönelebilecek risklerin saptanması, bunların uygun şekilde giderilmesi için çaba gösterilmesidir. Bu işlemlerin yapılmasında rehber olabilecek bir form hazırlanarak meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.  Formun gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi çalışanlara ve hastalara daha güvenli bir işyeri ortamı sağlanmasına katkı sunabilecektir.

Meslektaşlarımız bu formu kullanabilecekleri gibi, işyerlerine göre kendileri de form ya da rapor düzeninde bir değerlendirme yapabilirler.  Düzenlenecek formun herhangi bir yere verilmesi gerekli değildir. Denetimle görevli kişilere gerektiğinde gösterilmesi için işyerinde bulundurulmasında yarar vardır.

http://www.ttb.org.tr/risk/ adresinden “Risk Değerlendirmesi”  formuna  ulaşılabilir.

Odanız bölgesindeki hekimlerle paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri