Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV

381/2013
22.03.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 29 Mart 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Ekte programını sunduğumuz etkinliğe odanız tarafından katılım sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Program için tıklayınız...