Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk.

363/2013
19.03.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB İnsan Hakları Kolu'muz tarafından cezaevi hekimliği yapılanmasını tartışmak, bu alanda var olan sorunları ortaya koymak ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla 12 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da “Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik” başlıklı bir Çalıştay düzenlenecektir.

Halen cezaevlerinde çalışmakta olan hekimlerin yanısıra meslek örgütümüzün çeşitli uzmanlık alanlarından hekimlerin de katılacağı ve uluslararası uygulamaların değerlendirileceği Çalıştaya katılımınız ve katkılarınız değerlidir. 

İlinizde Tabip Odanız adına İl İnsan Hakları Kurulları-Cezaevi İzleme Komisyonları'nda yer alan kişilerin ve Odanız üye ve aktivistlerinin haberdar edilerek, katılabilecek olanların iletişim bilgilerinin 12 Nisan 2013 tarihine kadar tarafımıza iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

CEZAEVLERİNDE SAĞLIK HİZMETİ VE HEKİMLİK PROGRAM TASLAĞI

1. Oturum: Türkiye’de cezaevi yapılanması (ilgili bakanlıklar ve kurum temsilcileri)

2. Oturum: Dünyadaki cezaevi hekimliği modelleri ve Avrupa standartları

3. Oturum: Sorun alanına yönelik cezaevi hekimlerinin tespitleri-deneyimleri

4. Oturum: Sonuç ve Öneriler