14 Mart Hazırlıkları

330/2013
07.03.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: 14 Mart Hazırlıkları

28 Şubat 2013 tarih ve 315/2013 sayılı yazımızla birlikte “14 Mart’a 14 Acil Talebimizi” ve 14 Mart’a giden süreçte bu taleplerimizin karşılık bulabilmesi için odalarımızla birlikte planladığımız hazırlıkları iletmiştik. 2 Mart 2013 Cumartesi günü diğer sağlık meslek örgütleriyle yaptığımız basın toplantısıyla birlikte taleplerimizi diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak biçimde ortaklaştırdık ve kamuoyuyla paylaştık.

Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi ve Bölge Sağlıkçılar Meclislerini organize edip yürüttüğümüz sağlık meslek örgütleri ile birlikte aldığımız karar gereği 13 Mart 2013 Çarşamba günü saat 18:00-20:00 arası tabip odalarımızın bulunduğu tüm illerde “Yarın Sağlık Bakanı’ndan Taleplerimize Olumlu Yanıt Bekliyoruz” temalı etkinlikler ve basın açıklamaları yapacağız. Bu etkinlikler illerinizdeki diğer sağlık meslek örgütleriyle ortaklaştırılarak hastane bahçelerinde veya diğer açık alanlarda yapılabilecektir. Etkinliklerde yerel ve ulusal medyanın çağırılması, taleplerimizin bir kez daha kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak, ertesi gün 14 Mart Tıp Bayramında Sağlık Bakanı’ndan taleplerimize olumlu cevap beklediğimiz dile getirilecektir. Etkinlikler sizlerin uygun gördüğü biçimde görsel zenginlikle gerçekleştirilecektir. Basın açıklamasında kullanabileceğiniz, uygun göreceğiniz biçimde zenginleştirebileceğiniz basın metni 13 Mart öncesinde sizlerle paylaşılacaktır.

14 Mart 2013 Perşembe günü yine tabip odalarımızın bulunduğu tüm illerde öğlen saatlerinde diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte uygun göreceğiniz güzergahta beyaz yürüyüşler ve sağlık hakkını ve haklarımızı ifade edeceğimiz basın açıklamaları yapılacaktır. Bu amaçla kullanabileceğiniz, zenginleştirebileceğiniz bir basın metni de sizlerle paylaşılacaktır.

14 Mart Tıp Bayramı’nın tüm meslektaşlarımıza kutlu olmasını dileriz. Daha iyi bir Türkiye hekimlik ve sağlık ortamı sağlama mücadelesinde birlikte çaba harcayacağımız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri