3 Mart 2013 TMMOB etkinliği

258/2013
22.02.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 3 Mart 2013 Pazar günü illerde düzenleyeceği “TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” ile ilgili etkinlikler hakkında ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yazdığı yazı ektedir.

Odanız üyelerine etkinliğin duyurusunun yapılması, katılımın desteklenmesi, etkinliklerine katılmak isteyen meslektaşlarımızın ilinizdeki TMMOB il koordinasyon kurulları ile iletişime geçmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri