Kurum Hekimliği Toplantısı

171/2013
12.02.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu’nun düzenlediği Kurum Hekimleri toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi, toplantının ilinizdeki tüm kurum hekimlerine duyurulması ve katılacakların isimlerinin en geç 05 Mart 2013 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Birtürk Özkavak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Bayazıt İlhan 
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih   09 Mart 2013, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Saat     :10:00-16:00                                                                         

 

Gündem

·   Kurum hekimliği tarihi, önemi, mevzuat

·   Yetkilendirilmiş aile hekimliği ve aile hekimliği sürecinde yaşananlar

·   Tam gün süreci,  yeni İSG Yasası, kurum hekimlerinin işyeri hekimliği

·   Mediko hekimleri, yeni YÖK Yasa Tasarısı

·   Belediye hekimleri, defin ruhsatları

·   Forum: Kurum hekimliği alanında ne yapabiliriz? Nasıl yapmalıyız?

 

alt