18. PHK Kongresi

121/2013
29.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak, her yıl düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongre’lerinin on sekizincisi bu yıl 14-17 Kasım 2013 tarihlerinde Belek/ Antalya’da gerçekleşecektir. Bilindiği gibi kongrelerimizi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte yapmaktayız. Bunun nedeni, kongrelerimizde en fazla sayıda pratisyen hekimle buluşmak ve kongrelerimize onların en yoğun katkısını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için, Kongre Düzenleme Komite’sinde odanız adına görev alacak meslektaşlarımızın Kongre Yönergesi’nde belirtilen görevleri yerine getirecek şekilde belirlenmesi ve 18. PHK Kongre ana tema, kurs, konu önerilerinin komisyonlarımızda hazırlanması gerekmektedir. Odalarımızın belirledikleri düzenleme kurulu üyesi ismini ve konu önerilerini 15 Şubat 2013 tarihine kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na faks ya da e-posta yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.  

Gerekli duyarlılığın gösterilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.    

Saygılarımızla;

Dr. Birtürk Özkavak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Bayazıt İlhan 
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter