23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı

119/2013
29.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Düzenleme ve Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 20 Şubat 2013 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter                                                        

Tarih   :23 Şubat 2013, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Saat     :10:00-15:30                                                                         

 

Gündem Önerileri

1. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu olarak hazırlanması planlanan broşüre ilişkin iş bölümü yapılması

2. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi’ne ilişkin olarak;

a.  Konu başlıklarının belirlenmesi

b. Çalışma grubu konularının ve yürütücülerinin belirlenmesi

b. Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerilerle zenginleştirilmesi

c. Bildiri hazırlıkları için kişilerin ve örgütlerin sürece dahil edilmesi

d.. Bildiri gönderme tarihinin belirlenmesi

e. Afiş önerilerinin gözden geçirilmesi

f. Birinci duyuru taslağının hazırlanması

g. Kongre web sitesinin hazırlanması

h. Kongre sosyal programına ilişkin (film gösterimi, sergi, konser..vb) önerileri değerlendirilmesi

ı. Kongre için gider kalemlerinin belirlenmesi ve bütçe oluşturulması

3. Kongre dışı çalışmalar için önerilerin değerlendirilmesi ve görev paylaşımı