20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı

060/2013
14.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 20 Ocak 2013 (Pazar) tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Odanız adına katılan hekimin isminin bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarihi              :20 Ocak 2013 (Pazar)

Yeri                 : TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No: 2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Saati                : 09:00-16:00

 

Gündem:

1-Ölü muayenesi ve defin ruhsatı hizmetleri ile ilgili son yasal düzenlemeler

 2-Ankara da TTB bünyesinde, şubat ayında "Aile hekimliği geçiş döneminde eğitim nasıl olmalıdır" sorusuna cevap aranacak bir çalıştay düzenlenmesi

3-Aile hekiminden istenen sağlık raporları

4-1.Kronik Hastalıklarla Mücadele Kongresi