Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi

09.01.2013
033/2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Meslektaşlarımız Dr. Mustafa Bilgiç ve Dr. Melike Erdem olaylarında yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki çalışma koşullarımız oldukça zor ve tehlikeli. Yaptığımız işe bağlı olarak birçok mesleki risk yaşamımızı zora sokmakta bazen de yok etmektedir.

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliğinde bünyesinde “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” olarak alana özgü bir dizi çalışma yürütülmekte, kongreler düzenlenmektedir.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi bu yıl 16 – 17 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Kongreye odanızın katkı ve katılım sunması kongrenin hekimlerle paylaşılması ve amacına ulaşmasında önem arz etmektedir.

Süreçle ilgili çalışmalara katılımınız ve kongre yayınlarında katılımcı/destekleyen kurumlar listesinde yer alabilmeniz için tabip odanız adına bir temsilcinin belirlenerek 15 Şubat 2013 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Odanızın katkı ve katılım sunmasını bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

alt