26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı

036/2013
09.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 24 Ocak 2013 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Birtürk Özkavak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Bayazıt İlhan 
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :26 Ocak 2013, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Saat     :10:00-17:30

 

Gündem : 

10:00-10:15 Açılış-Divan oluşumu 

10:15-10:30 Beklentilerin / gündem önerilerinin alınması

10:30-11:30 İl temsilcilerinin konuşmaları . Komisyonlarının faaliyetleri, sürece yönelik değerlendirmeleri. 

11:30-11:45  Ara

11:45-12:30  İl temsilcilerinin konuşmaları. Komisyonlarının faaliyetleri, sürece yönelik değerlendirmeleri. 

12:30-13:15 Öğle Yemeği

13:15-14:15 Birinci basamakta yaşananlar / Sunumlar ve tartışma 

14:15-14:30 Ara

14:30- 15:15 Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi hakkında bilgilendirme ve Mücadele sürecine PHK olarak katkılarımızın değerlendirilmesi.

15:15-15:30 TTB PHK- TTB GPE-PHD ortak toplantı bilgilendirme

15:30-15:45 Ara

15:45-16:30 18. Pratisyen Hekimlik Kongresi ve kurullarının oluşturulması

16:30-17:30 Kol çalışmalarının planlanıp takvimlendirilmesi  ve kapanış