5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1827/2012
31.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:24.12.2012 tarih ve 1745/2012 sayılı yazımız.

5 Ocak 2013 tarihinde yapılacak olan Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’nin  T(B)SM Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası’nda toplanacağı bildirilmiştir.

Ancak aynı gün Açıköğretim sınavları yapılacağından toplantı yeri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans salonu olarak değiştirilmiştir.

Üyelerimize ve katılımcılara toplantı yeri değişikliğinin duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi

Tarih              :5 Ocak 2013

Saat                :10.00

Yer                 :Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbni Sina Hastanesi

Hasan Ali Yücel Konferans Salonu Sıhhiye/Ankara