29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı

1746/2012
24.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

29 Aralık 2012 Cumartesi günü Asistan Hekim Kol Toplantısı İzmir’de yapılacaktır.

Yapılacak kol toplantısına odanız adına asistan hekimlerimizden katılım sağlanacağı ve katılımcının isminin en geç 28 Aralık 2012 tarihine kadar iletileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih               :29 Aralık 2012 (Cumartesi)

Saat                :13.00-17.00

Yer                  :İnşaat Mühendisleri Odası

                        Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi

                        Anadolu Cad. No.40 Kat:1

                        Bayraklı-İZMİR

 

Gündem:

1. İzmir ve İstanbul’daki asistan hekim eylemlerinin aktarılması ve değerlendirilmesi

2. SABİM ve sağlık çalışanlarına şiddet karşıtı mücadelenin tartışılması ve planlanması

3.Kamu Hastane Birlikleri sürecinde asistan hekimlerin durumu

4. Diğer gündem önerileri