Özel Hekimlik Çalıştayı

17.12.2012
1717/2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu’nun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 - 20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Çalıştay’da ele alınacak konular;

  • Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı, muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama
  • Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme, ücretlendirme, hak ediş/performans, mesleki tehlike ve riskler
  • Özel sektörde çalışma alan sorunları; kadro, yan dal uzmanlığı, birden fazla ilde çalışma
  • Hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor ve örgütlenme / CEO yönetiminde sağlık sistemi
  • Özel sağlık sektörüne özgü poster/bildiri çalışmaları.

Çalıştayın üyelerinize duyurulması ve katılımlarının sağlanması yönünde katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

EK:

1.     Çalıştay afişi

2.     Çalıştay programı