GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR!

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1704/2012
14.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

“Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı” 11.12.2012 günü 19.50’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Tasarı hızla komisyonlara gönderilmiştir. Hiçbir biçimde ilgili kuruluşların, meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulmayan bu tasarının çok hızlı bir biçimde yasalaştırılmasının düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Hekimlerin sağlık çalışanlarını ve bütün toplumu son derece yakından ilgilendiren tasarı ivediliği nedeniyle GYK gündemine alınmıştır. Tasarı ve Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan özet bilgi notu toplantı öncesi inceleyebilmeniz bakımından ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...