Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı'na yazı gönderimi

1658/2012
10.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Kamuda çalışan meslektaşlarımız ne yazık ki sıklıkla haksız görevlendirme ve yer değiştirmelere maruz kalmakta ve mağduriyete uğramaktadır.

Bu haksız uygulamanın son mağdurlarından biri Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş olup, halen Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegasyonu, İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Komisyonu'nda görev yapan Dr. Elif Kırteke arkadaşımız olmuştur.

1998 yılından bu yana İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanı olarak çalışan meslektaşımız 27.08.2012 tarihli “sürpriz” bir atama işlemi ile Kastamonu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sürgün edilmiştir.

Konu Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından yakından takip edilmektedir.

Dr. Elif Kırteke’nin sürgünüyle ilgili ilişikte gönderdiğimiz yazının tabip odanız tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderilmesinin; Dr. Elif Kırteke’nin mağduriyetine son verilmesine katkı sunmasının yanı sıra mesleki ve örgütsel dayanışmamızı da güçlendireceğine inanıyoruz.

Gerekli özeni göstereceğiniz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

SAYIN SADULLAH ERGİN

T. C. ADALET BAKANI

ANKARA

 

Sayın Bakan,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı uygulamaları nedeniyle size bu mektubu yazmak zorunda kaldığımızı belirtmek isteriz.

Adli Tıp Kurumu merkez kadrosunda bulunan, mesleğinde 25 yılı dolduran Dr. Elif Kırteke, adli tıp uzmanıdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş olup, halen Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegasyonu, İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Komisyonu'nda görev yapmaktadır.  Dr. Elif Kırteke, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 1998 yılında Adli Tıp Kurumu Uzmanlık kadrosuna atanmıştır ve o tarihten bu yana İstanbul’da çalışmaktadır. Ancak pek çok geçici görevlendirme ve naklen atama işlemine maruz kalmış, görev yeri sıklıkla değiştirilmiştir.

Öyle ki ATK 2. İhtisas Kurulunda çalıştığı 1998-2003 yıllarında, il içi veya dışında görevlendiril-e-meyen hekimler yerine, Afyon, Elazığ, Kartal, Üsküdar, DGM Adli Tıp Şube Müdürlüklerinde kısa süreli, hatta günlük, haftalık, onbeş günlük görevlendirmelere maruz kalmıştır.

Meslek hayatının en uzun süreli çalışması olan İstanbul-Ümraniye Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde 22.09.2006 tarihinde başlayan görevi, 27.08.2012 tarihli “sürpriz” Kastamonu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne atama işlemi ile sona ermiştir.

Devletin 1. derece ile sınıflandırdığı, 25 yıllık bir hekimin Kastamonu'ya sürgün edilmesinin haklı bir açıklaması yoktur, olamaz.

Öte yandan 25 yıllık mesleki birikim ve deneyime sahip, üstelik (Adli Tıp Kurumuna düzenli olarak sunulan aylık ve yıllık raporlardan da görüleceği üzere) yaklaşık iki milyonluk bir nüfusa neredeyse 6 yıl boyunca tek hekim olarak hizmet veren, buna rağmen hafta sonları dahi çalışıp, dosyalarını tamamlayan (elinde bitmemiş dosya bulunmayan) Dr. Elif Kırteke'nin; Kastamonu gibi küçük, üstelik şimdiye kadar adli tıp şube müdürlüğü kurulmamış olmasından da anlaşıldığı üzere iş yükünün olmadığı bir yere gönderilmesi, makul olmadığı gibi, kamu yararına da açıkça aykırıdır.

Bu görevlendirme, aynı zamanda, toplumun olanakları ile yetişmiş nitelikli insan gücünün atıl hale gelmesi demektir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın önerisi, Bakanlığınız oluru ile gerçekleştirilen, haksız olduğuna inandığımız bu naklen atama işleminin bir an önce geri alınmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.