5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1605/2012
28.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği üzere 6 Haziran 2012 tarihinde TTB – Tıp Öğrencileri Kolu’na üye öğrencilerin de aralarında olduğu 47 öğrenci 6 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Öğrencilerimizden 13’ü tutuklu yargılanmak üzere Sincan Cezaevi’ne nakledildiler. 6 aya yaklaşan bir süredir öğrencilerimiz cezaevindeler. Bu süre içinde final sınavlarını kaçırdıkları için bir kısmı mezun olamadı. Yeni başlayan eğitim döneminde stajlarına gidemedikleri için bu yıl da eğitimlerinden alıkonulmuş durumdalar. 

5 Aralık 2012, Çarşamba günü Ankara Adliyesi’nde öğrencilerimizin ilk duruşması gerçekleşecek. Bu davada asıl yargılanmakta olanın herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti mücadelesi olduğunun bilincindeyiz.  5 Aralık Çarşamba günü Ankara Adliyesi önünde sağlık hakkından, sağlık hakkı mücadelesinin meşruluğundan, öğrencilerimizin eğitim hakkından yana taraf olduğumuzu göstermek için saat 10:00’da bir araya geleceğiz.  Tüm illerin tabip odalarından olacak güçlü katılım ilk duruşmada büyük önem taşımaktadır.  Bu konuda göstereceğiniz hassasiyeti bilerek, 5 Aralık günü Ankara’ya gelecek hekim ve öğrenci arkadaşların ulaşımı konusunda gerekli organizasyon ve duyurunun etkili bir şekilde yapılmasını beklemekteyiz.

Öğrencilerimizin tutukluluk süreçlerini ve tutukluluklarına yol açan faaliyetleri (13 Mart Çok Ses Tek Yürek mitingine katılım, sağlık taraması yapmak, üniversitede “Sicko” filminin gösterimini yapmak vb.) anlatan, süreç hakkında tüm hekimlerin bilgi sahibi olmasını sağlayacak bir broşür hazırlanmıştır. Broşüre web sayfamız üzerinden ve TTB’den isteyerek ulaşabilirsiniz. Yine konuya ilişkin hazırlanmakta olan kısa filme web sitemizden ulaşabileceksiniz.

5 Aralık Çarşamba günü yapılacak ilk duruşma öncesinde ve sonrasında tutuklu öğrencilerimizle dayanışma içinde olmak için gerekli çabayı göstereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri