Katsayı Talebi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1522/2012
09.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasasının verdiği yetki çerçevesinde katsayı belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkiyi tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek olduğu takdirde odalar arasında uyumlaştırma çalışması yapıp odaları bilgilendirerek kullanmaktadır.

Odanızca 2013 yılında uygulanmasını istediğiniz katsayı önerinizi olabildiğince geniş hekim katılımıyla belirleyerek en geç 25 Kasım 2012 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri