Genel Yönetim Kurulu

1571/2012
20.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık alanında meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren/etkileyen gelişmeler bir biri ardına geliyor. Sağlıkta Dönüşüm süreci meslektaşlarımızın mağduriyetleri üzerinden ilerlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda genel sekreterlerin atanması ile birlikte kamu hastane birlikleri fiilen hayata geçti. Kimi illerde süreç hızla işlemeye başladı, meslektaşlarımız keyfi belirlenen sürelerle ilçelere sürgün edilmeye başlandı. Devlet hastanelerinde gerek hekimlerde gerekse diğer sağlık çalışanlarında kaygı, umutsuzluk, mutsuzluk hakim.

Son Genel Yönetim Kurulu toplantımızı Dr. Ersin Arslan’ın katledilmesi ile ilgili davanın ilk duruşmasına da topluca katılma çabasıyla Gaziantep’de yapmıştık. Ancak ne yazık ki hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonu gelmiyor, bazı yöneticiler hekimleri koruyabilmek için hastanenin arka kapısından beş korumayla giriş çıkış yaptırdıklarını itiraf ediyorlar. Şiddet gündemimizden düşmüyor.

Yeni bir Yüksek Öğretim Yasası gündemde. Gerek öğretim üyesi meslektaşlarımızı gerekse tıp eğitimini yakından etkileyen, özlük haklarına saldıran bir düzenleme ile daha karşı karşıyayız.

Tüm bunları ve sağlık alanına ilişkin pek çok başlığı birlikte değerlendirmek ve önümüzdeki dönemin planlamasını yapmak üzere Genel Yönetim Kurulu Toplantısı yapılacak. Toplantıya ilişkin bilgiler aşağıda.

Odanızın seçilmiş kurullarının temsilcilerinden oluşan heyetlerle etkin bir katılım sağlayacağınız düşüncesi ve görüşmek ümidiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:

Tarih     : 15 Aralık 2012 Cumartesi

Saat       : 10:00-17:00

Yer         :Barceló Ankara Altınel

G.M.K. Bulvarı No. 151

06570 Tandoğan/Ankara

Not:Toplantı organizasyonu açısından katılımcı isimlerinin en geç 7 Aralık 2012 Cuma gününe kadar iletmeniz önemle rica olunur.