15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti

1528/2012
13.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetini üretenlerin, sağlık emekçilerinin sağlığı çalışma yaşamından kaynaklanan tehlike ve risklerle tehdit altında.

Taşeron çalışma biçiminin yaygınlaştığı bugünlerde sağlık çalışanları açısından çalışma ortamları ve koşulları gittikçe kötüleşiyor.

Sağlık emekçilerinin sağlığı konusunda her açıdan eksik ve yetersiz olan önlemler, iş kazaları nedeniyle sakatlanan hatta yaşamını yitiren, meslek hastalığına yakalanan meslektaşlarımızın sayılarının yıllar içerisinde artmasına neden olmaktadır.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde Hemşire A.Ö. ve 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde öğrenci taşeron işçisi K. Y. Adlı arkadaşlarımızı KKKA nedeni ile Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde taşeron işçisi M. G. ve Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde taşeron işçisi D.İ. arkadaşlarımızı domuz gribi nedeni ile ve en son olarak Samsun’da Dr. M.B.’yı KKKA iğne batması sonucu kaybettik.

Sağlık çalışanlarının performans, güvensiz çalışma koşulları artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış çözümleri zorunlu bir hale gelmiştir.

Yaşananların görünür hale getirilmesi, nedenleriyle birlikte çözüm önerilerimizin de saptanması, hem sağlık emekçileri hem de kamuoyunda konunun bilinmesinin sağlanmasına yönelik olarak sağlık alanındaki demokratik kitle örgütleri ile birlikte “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” olarak bir dizi mücadele yürütülmektedir.

Çalışma grubu olarak 2011 yılında düzenlenen “3. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongre”sinin dördüncüsü ise 2013 yılında gerçekleştirilecektir.

4. Kongre’nin organizasyonu ve yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasının ilgili kurumlarca ortaklaştırılması ve yaygınlaştırılmasına bağlı olduğu düşüncesindeyiz.

Bu nedenle yapılacak olan çalışmalara aktif olarak katkı ve katılım sunacak temsilci/temsilcilerinizin belirlenerek en geç 23.11.2012 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi ve 15.12.2012 Cumartesi günü yapılacak olan çalışma grubu toplantısına katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Tabip Odanızın katkı ve katılım sunmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:

Tarih     :15 Aralık 2012 Cumartesi

Yer         :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No. 2 Kat.4 Maltepe/ANKARA

Saat       :09.30 – 15.30