Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi

1527/2012
12.11.2012

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TBMM Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu Ekim ayından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Tabipleri Birliği’de 11 Ekim 2012 tarihinde komisyon toplantısına katılmış ve görüşlerimizi iletmiştir. Türk Tabipleri Birliği bir temsilcisi komisyon toplantılarına sürekli olarak katılmaktadır.

            Şiddette caydırıcılık bakımından önemli olduğunu düşündüğümüz Türk Ceza Kanunu’na ek madde önerimiz komisyona iletilmiştir. Ek madde önerisi ile ilgili web sayfamızda bir anket çalışması halen sürmektedir.

            Aşağıda linki yer alan anket çalışması sonuçlarının, Aralık sonunda çalışması bitecek olan komisyona iletilmesi planlanmaktadır. Bu süre içerisinde katılımın arttırılması için üyelerinize gerekli duyurunun yapılarak destek sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

http://www.ttb.org.tr/index.php/oneri.html