1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı

1526/2012
12.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 01 Aralık 2012 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Odanız adına katılan hekimin isminin ve 2013 yılına ait asgari ücret önerisini en geç 26 Kasım 2012 tarihine kadar bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının

Tarih:  01 Aralık 2012 (Cumartesi)

Yer:     TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No. 2 Kat.4 Maltepe/ANKARA

Saat:   09:30-15:30

Gündem:

1. 2012-2014 Kol program önerilerinin netleşmesi.
2. OSGB ile görev alan arkadaşların sunum yapması (Ercan YAVUZ ve İsmail BULCA).
3. Bilirkişi eğitimleriyle ilgili sunum yapılması(Levent KOŞAR).
4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongre örgütlenmesinin yapılandırılması(Sedat ABBASOĞLU'nun yapılan Kongre ile ilgili bilgi aktarımı).
5. İşçi Sağlığı Meclisleri üzerine bilgi aktarımı-birlikte örgütlenme-sinerji meselesi ve İstanbul-İzmir-Ankara İşçi Sağlığı Meclisleri gibi Adana ve Bursa ile Kocaeli Meclislerinin  yapılandırılması girişimi.
6. Yürütme-Kol bağlantısı üzerinden İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği etkinliklerinin "aktif" olduğu illerden doğru diğer illere destek ve/veya bölge bazlı örgütlenme tartışması.
7. Kol Yürütme toplantısında da konuşulan ve Bursa'da yapılması planlanan İşyeri Hekimliği Günleri ve/veya Meslek Hastalıkları sempozyumlarının planlanması.
8.2013 yılına ilişkin asgari ücret konusunda görüşlerin değerlendirilmesi.