Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği

1468/2012
02.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmaları öngörülen Kamu Hastane Birlikleri’nin yönetici CEO’larının atamaları tamamlanıyor. Öte yandan Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulmalarını da düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali için açılan dava da Anayasa Mahkemesi ‘nde görüşülmeyi bekliyor.

Kamu hastanelerini kâr zarar hesabına göre çalışacak birer ticari işletmeye dönüştürecek, iş güvencemizi ortadan kaldıracak, taşeronlaştırmayı yaygınlaştıracak, çalışma koşullarımızı daha da kötüleştirecek olan düzenlemeyi hiçbir biçimde kabul etmeyeceğimizi; işimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkacağımızı daha önce defalarca kamuoyuna açıkladık. Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa Mahkemesi’nce iptali için diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte yürüteceğimiz mücadelenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz.

6 Kasım 2012 Salı günü saat 12.30’de başta TTB, SES, DevSağlık-İş  olmak üzere Kamu Hastane Birlikleri’ne karşı çıkan sağlık alanında örgütlü sendikalar, emek, meslek örgütleriyle birlikte Ankara’da yapacağımız Basın Açıklaması’yla mücadele sürecini başlatacağız. Eş zamanlı olarak illerde yapılacak basın açıklamaları hekimlerin/sağlık çalışanlarının itirazını, tepkisini göstermek ve sesimizi kamuoyuna duyurmak açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara’da yapılacak basın açıklaması metni, illerde de kullanılabilmesi için 5 Kasım 2012 Pazartesi günü tabip odalarımıza gönderilecektir.

6 Kasım 2012 Salı günü saat 12.30’da tercihen bir kamu hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapmak üzere ilinizdeki diğer sağlık örgütleriyle temasa geçerek hazırlıklara başlamanızı ve etkinliğe dair haber ve fotoğrafları, etkinlik sonrasında  TTB web sitesinde ve diğer yayın organlarında paylaşmak için [email protected] adresine göndermenizi bekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri