Açlık Grevleri

1405/2012
15.10.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 Birliğimize cezaevlerindeki açlık grevcilerinden yardım  talep eden mektuplar gelmektedir. Basına yansıyan haberlere göre  Türkiye Cezaevleri'nde sayıları 400'e yaklaşan mahkum açlık grevinde. 12 Eylül itibariyle başlayan ve  bugün 32. güne ulaşan açlık grevlerinde mahkumların sağlık durumları açısından kritik günlere yaklaşıyoruz.

Varlık sebebi insan sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşamın kutsallığına ve insan onuruna hürmet etmek olan bir meslek örgütü olarak bizlere geçmiş yıllarda acı örneklerini yaşadığımız, ciddi sağlık problemleri ve ölümlerle sonuçlanabilecek bu süreçte ciddi  sorumluluklar düşmektedir.

Bu sebeple TTB olarak grevcilerin sayısı, açlık grevlerinin hangi cezaevlerinde olduğu ve sağlık durumları konusunda bilgi almak ve açlık grevindeki mahkumların sağlık durumlarının izlenmesi ve odalar üzerinden oluşturulacak heyetlerin ziyareti için gerekli izinlerin verilmesi amacı ile Adalet Bakanlığı düzeyinde girişimler başlattık. 

İliniz dahilinde açlık grevlerinin yaşandığı cezaevleri var ise mahkumların sağlık durumlarını takip edecek; öncelikle nörolog, iç hastalıkları ve adli tıp uzmanlarından oluşan bir  muayene ekibi kurulması ve Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde izinler için gerekli girişimlerin başlatılması önem ve aciliyet arzetmektedir. 

Ekte; Açlık grevi yaşanan cezaevlerinin olduğu illerde cezaevlerinde görev yapan hekimlere ulaştırılmak üzere "açlık grevlerinde hekim tutumu ve tıbbi yaklaşım"ı konu alan bir bilgi notu ve açlık grevinde olan mahkumların izleminde kullanılmak üzere hazırlanmış bir  takip formu bulacaksınız. 

Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri