Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri

1319/2012
26.09.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlarımızdan Dr. Füsun Sayek’i 16 Ekim 2006 tarihinde yitirmiştik. Kendisini anmanın ürettiklerimizle olacağı düşüncesiyle bu yıl da hazırlanan bir çalışmayı bu tarihte kamuoyuyla paylaşacağız:

Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları/Kitapları: 2011 “Türkiye’de Sosyalleştirmenin 50 Yılı” çalışmasının dağıtımını yapacağımız toplantıda bu yıl sevgili Dr. Füsun Sayek’in “SAVAŞ KARŞITLIĞI” yönünü paylaşacağız.

Katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Program:

18:00 Açılış

18:15 Sunum: “Suriye Sorununun Hatay’a Yansımaları”

Dr. SelimMatkap (Hatay Tabip OdasıYönetim Kurulu Başkanı)

 

Tarih  :16 Ekim 2012 Salı

Yer     : TTB Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

Not      :Organizasyon açısından katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur.