TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi

1341/2012
01.10.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

7 Ekim 2012 Pazar günü yapılacak Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu toplantı gündemi aşağıdadır. Toplantıya katılacak komisyon, çalışma grubu veya temsilcilerinize iletilmesini talep eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih  :07 Ekim 2012 Pazar

Saat    :09.30 – 15.00

Yer     :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

 

GÜNDEM

1.      TTB adına konuşma

2.      Kol adına konuşma

3.      Gündemin belirlenmesi

4.      Genel sorunların tespiti

5.      Odalar adına konuşmalar ve önerilerin alınması

6.      Çalışma programının oluşturulması ve görev paylaşımı

7.      Kol yürütme kurulunun seçimi
 

Genel sorunlar

1.      Özel hekimlik alanı, TTB, tabip odaları ve Sağlık Bakanlığı, SGK

2.      Komisyonlar, temsilciler ve kolun kurumsallaşması

3.      Sorunların tespiti

a.       Tıp ve dal merkezlerinin ve de muayenehanelerin kapanması

b.      Sağlık müdürlüğünün ve SGK’nun oda kayıt belgesi istememesi

c.       Kayıt dışı ve birden çok ilde (kadro dışı geçici)

d.      Kadro kısıtlaması ve yarattığı sorunlar

e.       Yan dal uzman hekimlerin çalışma sorunları

f.       Özel hastanelerde çalışma biçimleri ve gelirlerin muhasebeleştirilmesi

g.      Referans ve emsal ücretlerin belirlenmesinde uygulanacak olan yöntemler

h.      Özel hastanelerde çalışma koşulları (süre, izin, resmi tatil)

i.        Nitelikli-sistematik ücret gaspı

j.        Mesleki tehlike ve riskler

k.      Birden fazla işte çalışmada “Zorunlu Mesleki Sigorta” sorunu

l.        Özel sektörde yabancı hekim istihdamı

 

4.      Yasal mevzuatlarda yaşanan süreç ve gelinen nokta

5.      SGK – muayenehane anlaşması

6.      Muayenehanelerde yapılan işlemlerin ücretlendirilmesi

7.      Muayenehane standardı

8.      Muayenehanelerin ruhsatlandırılması ve TTB

9.      TMMOB protokolü