XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu

1316/2012
25.09.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1-4 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “XVII. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun bu yılki konusu “Çevre, Kapitalizm ve Sağlık” olarak belirlenmiştir.

Aşağıda ikinci duyurusu sunulan ve linki yer alan “XVII. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU XVII. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU
“Çevre, Kapitalizm ve Sağlık” (2. Duyuru)
- Farklı ideolojilerin çevreye bakışı
- Sömürü alanları: Enerji, su, madenler, orman
- Çevre mücadeleleri ve çevre...

örgütleri
- Bilim-teknoloji-çevre
- Alternatif yaşam (toplum) biçimleri

1-4 KASIM 2012
Onyria Claros Resort&Spa Hotel
ÖZDERE İZMİR

Son Başvuru Tarihi
5 Ekim 2012
guzokulu2012.blogspot.com