TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi

1312/2012
24.09.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

6 Ekim 2012 Cumartesi günü yapılacak Türk Tabipleri Birliği  İnsan Hakları Kolu toplantı gündemi aşağıdadır. Toplantıya katılacak komisyon, çalışma grubu veya temsilcilerinize iletilmesini talep eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantı;
Tarih  :
06 Ekim 2012 Cumartesi
Saat    :09.30 – 15.00
Yer     :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Gündem:

1- İnsan Hakları Kolu'nun  yapılandırılması-yürütme seçimi
2- Cezaevleri ve sağlık; güncel sorunların tanımlanması, hasta tutuklu ve hükümlülere yönelik sağlık hakkı ihlalleri
3- Adli Tıp uygulamaları ve hekimler; yanlış tutumlar, bilgi eksikliği
4- Eğitim çalışmalarının planlanması
5- Tabip Odaları İnsan Hakları Komisyonları veya çalışma gruplarının aktif hale getirilmesine