Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk.

1286/2012
17.09.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi 11 tıp ve 2 sağlık öğrencisi 103 gündür tutuklu bulunuyor. Yeni eğitim-öğretim yılı başladı, okullarına dönemediler. Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileriyle dayanışmak amacıyla Ankara Tabip Odası tarafından başlatılan TBMM Başkanlığı’na sunulacak “Tutuklu Tıp Öğrencileri için İmza Kampanyası: BIRAKIN OKUSUNLAR” metnine  http://ato.org.tr/ato/imza-kampanyalari/detay/1 linkinden ulaşılabilir.

Odanız üyelerine duyurulup geniş katılımla destek sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri