Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı

1208/2012
23.08.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

23.05.2012 tarihli 793/2012 sayılı yazı ile Türk Tabipleri Birliği olarak dayanışma ruhunu somutlamak için, Dr.Ersin ARSLAN’ ın yakınlarına ya da Ersin ARSLAN’ın adına yapılacaklarda değerlendirilmek üzere, ailenin bilgi ve onayı dışında kullanılmamak kaydıyla bir hesap açtırdığımızı ve bu hesabın da 17 Ağustos 2012 tarihine kadar açık tutulacağını bildirmiştik. Söz konusu yasal süre,  Şubat 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. SMS operatörleri ile yapılacak olan ‘’SMS Bağış Kampanyası’’ için de çalışmalar sürmekte olup, sözleşme onayları gerçekleşince  Odanıza bilgi verilecektir.

Tarafınızdan değerlendirileceği ve şiddetsiz bir sağlık ortamı dileği ile.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 Hesap Numarası:

Garanti Bankası Ulus Şubesi

TR17 0006 2000 0120 0006 2971 10