Aktif olarak çalışan komisyonlar

1150/2012
07.08.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tabip Odanız bünyesinde aktif olarak çalışan komisyonlarınızın listesini 17 Ağustos 2012 tarihine kadar tarafımıza iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri