Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi

858/2012
29.05.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi (Seçimli) çoğunluk aranarak 23-24 Haziran 2012, çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran (Devlet Su işleri Konferans Salonu-Yücetepe)-1 Temmuz (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye) 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Büyük Kongrede 1.gün açılış ve konukların konuşması, gündemdeki maddeler ve sunulan karar önerilerinin görüşülmesi, 2.gün (Pazar günü) ise seçimler yapılacaktır.

Büyük Kongre’de değerlendirilmesini düşündüğünüz karar önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen karar önerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine önceden göndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri