Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı

839/2012
24.05.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ankara Tabip Odası’nın SABİM konulu çağrısı ektedir.

Türk Tabipleri Birliği’nden bu çağrının tüm hekimlere ulaştırılması konusunda destek istenmiştir.

Göstereceğiniz işbirliği için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri