ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet

568/2012
17.04.2012

ACELE/GÜNLÜDÜR

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bugün saat 14:00 sularında Gaziantep Tabip Odası Başkanımız tarafından meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın bıçaklandığı ve durumunun çok ciddi olduğu bildirilmiştir.

Uzun bir süredir hızla tırmanmakta olan sağlıkta şiddet/hekime yönelik şiddet konusunun ciddiyetine dikkat çekmemize ve en yetkililerden başlayarak gereği için adım atma çağrılarımıza, TBMM’de konuyla ilgili araştırma yapılması taleplerimize (son olarak 14 Mart günü bütün hekim milletvekillerine ileterek gündeme taşımamıza) rağmen ne yazık ki hiçbir somut adım atılmamıştır.

Bu kabul edilemez durum nedeniyle;

-18.04.2012 (Çarşamba) günü Saat 12.30-13.30 arasında bütün hastane bahçelerinde/sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla birlikte toplanılıp açıklamalar yapılmasına,

-Çalışırken (Cuma günü akşamına kadar) siyah kurdela takılması yerinde olacaktır.

19.04.2012 (Perşembe) günü saldırıyı kınamak, hekime yönelik/sağlıkta şiddete  dikkat çekmek ve yetkilileri bu başlıktaki taleplerimizi yerine getireceklerini, olumsuz uslup ve uygulamalardan vazgeçeceklerini açıklamaları için bütün sağlık kuruluşlarında  hizmet verilemeyecektir.

İş bırakma daha önce belirlenen kurallar ışığında (hafta sonları çalışma düzeninde) yapılacak olup, hastalarımıza her zaman ki hürmetimizle yerine getirilecektir.

Bilginin bütün meslektaşlarımızla her türlü araçla (mail, cep mesajı vb.) paylaşılması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle şiddetsiz günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri