Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü

561/2012
17.04.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir. Ödüller her bir ödül için hazırlanmış olan yönergeler kapsamında ve belirlenen bir jüri tarafından 1991 yılından bu yana “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü”, 1994 yılından itibaren  “Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü” kategorilerinde verilmiştir. 2011 yılında gerek sağlık sistemindeki dönüşüm gerekse de ödüllere ilişkin öneriler dikkate alınarak “TTB Nusret Fişek Ödülleri” kapsamı değişmiş ve güncellenmiştir.

Bu kapsamda, “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü”nün yönergesi gözden geçirilmiş ve 2(iki) yılda bir verilmesi kararlaştırılmış ve 2011 yılında ödül verilmiştir. Bu ödüle ek olarak 2(iki) yılda bir “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” verilecektir. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları olmak üzere halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere, hazırlanan yönergeye göre verilecektir.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü ile ilgili yönerge ekte sunulmuştur. Ödül yönergesinde belirtilen, “Ödül için aday başvuruları ve aday gösterme, yapılacak duyuru sonrası ödülün verileceği yılın Nisan ayında başlar ve 31 Temmuz tarihinde sona erer. Bireysel ya da ekip olarak ödül başvurusunda bulunanlar bu yönergede yer alan tüm dokümanları eksiksiz tamamlamak durumundadır. Aday önerilerinin alınmaya başlandığı, ödülün verileceği yıl Nisan ayı içinde TTB internet sayfasında ilan edilir ve yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirilir. Öneride bulunacak kurum ve kuruluşlar, önerdikleri araştırma ya da inceleme ile ilgili bilgileri ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 31 Temmuz tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler” esasına göre ödüle aday gösterilmesi için son tarih 31 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir. 

Odanızın Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü için uygun gördüğü aday var ise ekteki yönergeye uygun olarak 1 Ağustos 2012 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi ve ödülün duyuru ve yaygınlaştırılması için işbirliğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri