Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi

509/2012
04.04.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi hakkında.

Tabip odalarında yönetim, denetim, disiplin kurullarında veya Büyük Kongre delegeliğinde görev alan yahut oda yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getiren meslektaşlarımızın kimi zaman görev yaptıkları sağlık kurumları tarafından, kimi zaman da polis ya da savcılık tarafından çeşitli baskılarla karşı karşıya bırakıldıklarına ilişkin yakınmalar iletilmektedir.

Geçtiğimiz iki yıl içinde oda çalışmaları ya da genel olarak sağlık hakkıyla ilgili sorunların paylaşılması kapsamında yürüttükleri etkinlikler sebebiyle soruşturma ya da kovuşturmaya uğrayan meslektaşlarımızla ilgili bilginin toplanması ve bunun bir rapora dönüştürülmesi planlanmıştır. Söz konusu raporda meslek kuruluşumuzun faaliyetlerinin kısıtlanması için yapılan baskılara dikkat çekilecek ancak meslektaşlarımızla ilgili kimlik bilgileri açıklanmayacaktır.

Bu çerçevede, oda organlarındaki görevleri sebebiyle veya sağlık hakkı ile ilgili etkinliklere katıldıkları için ya da bu tür etkinliklerin düzenlenmesine çaba gösterdikleri için yahut benzeri sebeplerle görev yerinin değiştirilmesinden geçici görevle başka yerlere gönderilenler, disiplin cezası verilenler, sürekli disiplin soruşturması baskısına uğratılanlar yahut idari, mesleki ya da yargısal bir baskıyla karşılaşan meslektaşlarımızla ilgili bilginin ivedilikle 10.04.2012 tarihine kadar paylaşılmasını bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri