Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı

349/2012
06.03.2012

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Geçmişte hem ülkemizde, hem uluslararası düzeyde tartışmalara yol açan açlık grevleri; politik, etik ve tıbbi açıdan tüm toplumu, özellikle önceliği insan sağlığına, yaşam hakkına ve insan onuruna hürmet etmek olan hekimleri yakından ilgilendiren oldukça özellikli ve hassas bir konudur. Tüm çağdaş tıp uygulamaları açlık grevleri durumunda da geçerlidir. Dünden bugüne Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki yaklaşımını Dünya Tabipleri Birliği’nin bildirgeleri, ulusal ve uluslararası hukuksal metinler ve evrensel etik kurallar şekillendirmektedir.

15 Şubat itibari ile Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ildeki cezaevlerinde yaklaşık 400 tutuklu ve hükümlünün açlık grevinde olduğuna dair haberler gelmektedir. Umudumuz bu sürecin geri dönüşümsüz sağlık problemlerine yol açmadan sonlanmasıdır. Ancak 20. güne yaklaşan açlık grevlerinin devam etmesi, dolayısı ile tutuklu ve hükümlülerin sağlığına yansıyan olumsuz etkilerinin önümüzdeki günlerde daha görünür hale gelmesi olasılığı mevcuttur. TTB olarak süreci yakından takip etmek ve açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerle temas eden meslektaşlarımızı tıbbi takip ve etik tutum konularında bilgilendirmek mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu ihtiyaçla 10 Mart 2012 Cumartesi günü Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde "Açlık Grevleri'ne Tıbbi ve Etik Yaklaşım"  başlıklı bir toplantı düzenleyeceğiz. Konu ile ilgili  üyelerinizi  bilgilendireceğiniz ve katılım sağlayacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

AÇLIK GREVLERİ  - TIBBİ VE ETİK YAKLAŞIM

10 MART 2012 DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İçi

Cep Sinema Salonu-Yenişehir-Diyarbakır

13:00-14:00    Açılış- Bu toplantıyı niye yapıyoruz- (TTB MK)

Cezaevleri ve Sağlık / Dr. Metin Bakkalcı

14:00-14:30    Açlığın ve Açlık Grevlerinin Klinik Değerlendirilmesi / Dr. Zeki Gül

14:30-14:45    Ara

14:45-15:15    Açlık Grevleri ve Wernicke Korsakof İlişkisi / Dr. Hakan Gürvit

15:15-16:00    Olağandışı Durumlarda Tıbbi Etik ve İnsan Hakları (Açlık Grevleri Örneği-Vaka Çalışmaları) / Dr. Ata Soyer

16:00-16:15    Ara

16:15-16:45    Açlık Grevlerinde Meslek Örgütü ve Hekim Tutumu / Dr. Metin Bakkalcı

16:45-17:30    Açlık Grevleri, Sürecin  İzlenmesi, Yönetimi,  Çalışma Programı Oluşturulması (TTB-MK-DTO)