Teftiş ve Denetim Defteri

233/2012
14.02.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:02.01.2012 tarih ve 009/2012 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda adı geçen Teftiş ve Denetim Defteri Birliğimiz tarafından basılmış olup, ücreti karşılığında temin edilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri