Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı

02 Şubat 2012
178 / 2012

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu tarafından 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yaratacağı etkiler ve alternatif çözüm önerilerinin tartışılıp raporlaştırılacağı bir Çalıştay düzenlenmiştir.

İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 18 Şubat 2012 tarihinde yapılacak olan Çalıştay’a birinci basamakta görev yapan en az bir hekimin, konuya ilişkin tabip odanızın görüşlerini iletmek üzere görevlendirilerek ulaşımının sağlanması için desteğinizi dilerim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Gündem:

09.00 -  9.30 Açış konuşmaları

09.30 - 12.30 Grup çalışmaları

12.30 – 13.30 Öğle yemeği

13.30 – 16.00 Grup çalışmaları sunumu

16.00 -  16.15 Ara

16.15 -  17.00 Çalıştay raporu hazırlanması

17.00 -   Kapanış

 

Grup çalışması başlıkları olarak;

-          1. Basamak sağlık hizmeti sunumu

-          1. Basamak sağlık hizmeti finansmanı

-          1. Basamak sağlık hizmeti insan gücü; özelliği, eğitimi vb.

-      1. Basamak sağlık örgütlenmesi

Yer:    İstanbul Tabip Odası (Türkocağı Cad. No:19 Cağaloğlu / İstanbul )

Tel:     0 212 514 02 92

Tarih: 18 Şubat 2012, Cumartesi