Mecburi Hizmet Zirvesi

23.01.2012


TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA


28-29 Ocak 2012 tarihinde Hatay’da gerçekleştirilecek olan Mecburi Hizmet Zirvesinin programı aşağıdaki linkte yer almaktadır.  İlinizde çalışan hekimlerle yaygın bir biçimde paylaşılacağı, duyurusunun yapılacağı ve katılım sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

http://www.ttb.org.tr/udek/images/stories/file/mh.pdf