Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı

050/2012
10.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel sağlık sektöründe çalışan hekim potansiyeli göz önünde tutularak tabip odalarının sorumlu ya da temsilcileri ile ön görüşmeler yapılmış ve 21 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da II. Hekim Emeği Çalıştayı sonrasında yapılmış olan kol kurulmasına yönelik toplantıya davet edilmişlerdir.

Çağrı sonucunda toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Isparta tabip odalarının temsilcileri katılmış ve kolun oluşturulması yönünde ortak karar alınmıştır.

Toplantının yanı sıra toplantıya katılamayan birçok tabip odası kol kurulmasını desteklediklerini ve kurulum aşamasında da yer alacaklarını sözlü olarak belirtmişlerdir.

Gelinen noktada “Özel Hekimlik Kolu” oluşturulabilmesi yönünde bilindiği gibi en az beş tabip odasının TTB’ye yazılı olarak başvuruda bulunması ve kabulü halinde kolun toplanarak kendi içinde yapılanması gerekmektedir.

Yazılı başvurunun ve yapılacak olan ilk toplantıya katılım için özel hekimlik komisyonu, alana özgü sorumluları ya da temsilcileri olan odaların öneri ve imzaları konusunda bilgi vermeleri ve toplantıya katılmalarında yarar bulunmaktadır. Toplantıya katılacak temsilcinizin isminin en geç 2 Şubat 2012 tarihine bildirilmesi rica olunur.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarihi             :05 Şubat 2012

Saati               :10.30 – 14.30

Yeri                :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Dr. Hasan Oğan

İTO Özel Hekimlik Komisyonu

SorumlusuDr. Ümit Şen

İTO Özel Hekimlik Komisyonu

Yürütme Koordinatörüİletişim;

Emel Karaman

İTO Özel Hekimlik Bürosu

0212 514 02 92 – 121

[email protected]