Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri

ACELE VE GÜNLÜDÜR!
049/2012
09.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye hekimlik ortamının ve tek tek meslektaşlarımızın içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur.

Hekimliğimizi hekimlik değerlerine bağlı kalarak layıkıyla yapabilmemiz, sorunların azalması, daha iyisi çözülebilmesi için olmazsa olmaz olan hekimlerin tek bir zeminde birlikte değerlendirme yapmaları ve mücadele içerisinde olmalarıdır. Bunun adresi ise tartışmasız tabip odalarıdır.

Bu gerçeği ve birlikte çaba harcama isteğimizi hatırlatmak üzere hekimleri tabip odalarına üye olmaya –bir kez daha- çağırmak istiyoruz. Bu amaçla tabip odası başkanlarının her hekimi odaya üye olmaya davet eden tek cümlelik “duyuru”larını yayınlamak istiyoruz.

Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri birbiri ardına eklenerek TTB web’inde ve benzer ortamlarda yayınlanacaktır. Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

En geç elimizde olması gereken tarih: 28 Ocak 2012  

Kurgu:                                   

“tabip odanıza üye olunuz”,
“tabip odaları sizlerle güçlü, üye olunuz”,
“mücadele için tabip odalarına üye olalım”
gibi ya da uygun gördüğünüz bir cümleyi,

ışığı kamera arkasına alacak şekilde, sessiz, aydınlık bir ortamda, tercihan duvar önünde çalışma ortamlarınızda, önlüklü  (hastane vs. ya da tabip odasında) kameraya çekmeniz beklenmektedir.
Profesyonel bir kamera ile çekilebileceği gibi basit bir webcam ile de çekilebilir. Tercih edilen bir kayıt formatı yoktur. Çekilen görüntüler bir CD (disk) ortamında TTB Merkez Konseyine yollanmalıdır.