TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı

005/2012
02.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tabip odaları seçilmiş kurul üyelerimizin ve gönüllü katkı sunan meslektaşlarımızın çabaları ile çalışmalarını yürütmektedir. Kuşkusuz bu çalışmaların sürdürülmesinde profesyonel oda çalışanlarımızın önemli bir katkısı olmaktadır.

Merkez Konseyimiz; Hükümetin genel olarak bütün sivil toplum örgütlerine yönelik tutumunun ötesinde tabip odalarına dönük söylem ve düzenlemelerden oda profesyonel çalışanlarımızın kimi endişeler duyduğunu gözlemlemektedir. Bu çerçevede Ankara’da 13 Ocak 2012 (Cuma) tarihinde odalarımızın profesyonel çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmiştir.

Toplantıya katılacak çalışan(lar)ınızın ismini bildirmeniz toplantıyı planlamamız açısından önemlidir. Gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Gündem:

1-TTB-Tabip Odaları:

-Üyelik çalışmaları

-Yasamızda yapılan değişiklik

-Sorunlar, öneriler

2-hEKİMLİK (üye kayıt programı)

Toplantının;

Tarih  :13 Ocak 2012 Cuma

Saat    :10:00-16.00

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

 

006/2012
02.01.2012

Değerli Tabip Odası Çalışanları,

Geçtiğimiz yıl boyunca yapmış olduğumuz il ziyaretlerinde tabip odası çalışanlarımız çeşitli başlıklarda kimi kaygı ve endişelerini bizlere iletmişlerdi.

Merkez Konseyimiz; Hükümetin genel olarak bütün sivil toplum örgütlerine yönelik tutumunun ötesinde tabip odalarına dönük söylem ve düzenlemeler hakkında sizleri doğrudan bilgilendirmenin yerinde olacağını düşünmektedir. Bu amaçla Ankara’da 13 Ocak 2012 (Cuma) tarihinde odalarımızın profesyonel çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenlenecektir.

Toplantıda görüşmek umuduyla, iyi yıllar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık 
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Gündem:

1-TTB-Tabip Odaları:

-Üyelik çalışmaları

-Yasamızda yapılan değişiklik

-Sorunlar, öneriler

2-hEKİMLİK (üye kayıt programı)

Toplantının;

Tarih  :13 Ocak 2012 Cuma

Saat    :10:00-16.00

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA